HM-Titan MU

这种高效能的带锯条是为锯切各种不同的材料研制而成的。由于切削的功能被分配到了一组之内的多个锯齿上,以及被精确研磨制成的齿尖结构,使其切削特别平稳。

应用范围

钢 实心材料
钢板
实心材料, 圆

每英寸的齿数汇总表

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 1,8/2,2 2/3 3/4
27 x 0,9           B
34 x 1,1         B B
41 x 1,3     B   B B
54 x 1,3     B   B B
54 x 1,6 B B B   B B
67 x 1,6 B B B B    
80 x 1,6   B