Bi-Alfa Master

Taśma RÖNTGEN bi- alfa Master wykorzystuje zalety technologii „triple chip” uznawanej za optymalną w procesie przecinania. Zęby taśmy bi- alfa Master szlifowane są z wykorzystaniem technologii CBN tak, aby uzyskać wyższy ząb A oraz niżej wykończone zęby B & C. Powierzchnie tnące zębów szlifowane są równolegle do krawędzi tylnej co pozwala uzyskać idealne proste cięcie. Zęby ze stali M42 precyzyjnie obliczone są w przypadku każdej szerokości i podziałki, w których zastosowano technologię „triple Chip”. Takie rozwiązanie umożliwia osiągnięcie wysokich wydajności bez konieczności szukania kompromisu pomiędzy żywotnością taśmy a jakością powierzchni cięcia.

Obszar zastosowania

 
pełne materiały, stal
 
płyty ze stali
 
pełne materiały, okrągły
 
pełne materiały, mały

 

Zęby na cal

  0,75 / 1,25 1,5 / 2 2 / 3 3 / 4
27 x 0,9      
34 x 1,1    
41 x 1,3  
Szerokość x Grubość (mm)

Zęby typu Master oparte są na technologii „triple chip” uznawanej z najbardziej wydajną w przemyśle metalowym. Aby sprostać stawianym przez szeroką gamę trudno obrabialnych stali oraz stopów egzotycznych zęby typu Master dostępne są zarówno z kątem natarcia 10° jak 16°.