Op maat gelaste RÖNTGEN bandzagen staan in zijn verpakking onder spanning. Bij het uitvouwen van de zaag en het plaatsen van de bandzaag op de zaagmachine moeten de volgende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

  • Veiligheidsbril dragen
  • Werkhandschoenen dragen
  • Gezichtsbescherming dragen

Gedetailleerde veiligheidsvoorschriften vindt u in de gebruikshandleiding van de machinefabrikant en zijn op aanvraag te bestellen bij RÖNTGEN.