Bandspänningsmätare

En korrekt bandspänning är livsviktig för att garantera rakheten i snittet.

RÖNTGEN bandspänningsmätare mäter snabbt den exakta bladspänningen när sågbandet är monterat på bandhjulet.

En optimal spänning av 300 N/mm² rekommenderas för RÖNTGEN bi-metall blad med ryggmaterial i 4% kromlegerat stål .

Detta hjälper till att undvika snedkapning genom låg spänning eller bandbrott och maskinskada genom överdrivet hög spänning.

 Handrefraktometer

Kylvätska utgör ett viktigt bidrag till en förlängd bladlivslängd. Den smörjer in tandspetsarna för att minska slitage och tar bort överskottsvärme från bladet och arbetsstycket.

Vid en rekommenderad koncentration av 8% - 12%, kommer emulsionen att fungera väl både med smörjning och kylning. Proportionerna mellan olja och vatten mäts med RÖNTGEN's handrefraktormeter och kan läsas av på en synlig skala genom okularet.
Kil för att förhindra stängning av sågsnittet


Stålkil för att förhindra sågbladet från att fastna i sågsnittet. 

Mätinstrument för uppmätning av bandhastighet


En konstant bandhastighet behövs för att erhålla en hög hållbarhet av bandsågbladet och en hög sågprestanda .

Röntgen VM – 500 tillåter en snabb och precis mätning av bandhastigheten även under sågprocessen.

En felaktig bandhastighet visas direkt digitalt och kan justeras.

Röntgen VM – 500 är färdig att använda på några få sekunder; och förvaras i en säker aluminiumlåda.