(1) Rak skränkning

Tänderna är skränkta i grupper om 3, vänster, höger och rakt. Detta är den mest populära skränkningen för vanliga tanddelningar

(2) Kombinationsskränkning (gruppskränkning)

Tänderna är skränkta vänster och höger, företrädesvis i grupper om 5 eller 7, med en rak tand per grupp. Detta skränkningsmönster är populärast på variabla-/kombitanddelningar. Antalet tänder i en grupp bestäms av karaktären av det upprepade mellanrumsmönstret
(3) Parskränkning

För några specialiserade järnfria sågapplikationer är tänderna skränkta i par till vänster och därefter till höger med den 5:e tanden rakt. Detta är den minst använda av de 4 skränkningsmönstren.
(4) Vågskränkning

Detta skränkningsmönster används på mycket fina tanddelningar där sågbladets tänder är alltför små för att skränkas individuellt. Graden av skränkningen ändras växande utefter bladet i vågor från vänster till höger