RÖNTGEN bandsågsblad som säljs i svetsade öglor är packade under spänning. Stor försiktighet är nödvändig vid uppackningen och förberedelse av bladet för montering på sågen.

  • Använd skyddsglasögon
  • Använd skyddshandskar
  • Använd skyddsskor

För detaljerad säkerhetsinformation se bruksanvisningen från varje enskild maskintillverkare eller kontakta RÖNTGEN