Livslängden på bandsågbladet kan ökas markant genom en kontrollerad inkörningsprocedur.

Fastställ först den rätta bandhastigheten, matningen och den korrekta tanddelningen. Starta sågningen med 70% av sluthastigheten och 50% av matningsfrekvensen Efter att ungefär 400 – 600 cm² har sågats, skall bandhastigheten gradvis ökas till maximum följt av matningsfrekvensen