Zęby standardowe (N)

Ząb standardowy posiada kąt natarcia 0° . Taśmy wyposażone w tego typu ząb przeznaczone są do przecinania materiałów o wysokiej zawartości węgla (odlewy), materiałów o niewielkich przekrojach oraz profili i rur cienkościennych.Zęby typu hak (H)

Ząb typu Hak posiada dodatni kąt natarcia 10°. Taśmy wyposażone w taki ząb przeznaczone są do przecinania materiałów litych, rur i profili o grubych ściankach i materiałów wysokostopowych.Zęby typu RP (RP)

Ząb typu RP posiada dodatni kąt natarcia 16°. Z powodu swojej agresywnej charakterystyki pracy przeznaczony jest do przecinania materiałów wysokostopowych, stopów egzotycznych oraz metali nieżelaznych.Zęby typu Master (M)

Zęby typu Master oparte są na technologii „triple chip” uznawanej z najbardziej wydajną w przemyśle metalowym. Aby sprostać stawianym przez szeroką gamę trudno obrabialnych stali oraz stopów egzotycznych zęby typu Master dostępne są zarówno z kątem natarcia 10° jak 16° .Zęby typu Profile

Zęby typu Profile wytrzymują wibracje powstające podczas cięcia profili (rur, itp.) dzięki wzmocnionej budowie zęba. Efekt ten został uzyskany dzięki zmniejszeniu kąta natarcia do 6°.