Przestrzegając poniższej procedury żywotność taśmy może być znacząco wydłużona.

Nowa pila powinna być użytkowana przez krótki czas przy zmniejszonej prędkości taśmy i zmniejszonym posuwie.
W okresie docierania piła powinna być użytkowana z uwzględnieniem redukcji prędkości taśmy do 70% i posuwu do 50%. <br/ >Po przecięciu około 500cm² materiały parametry mogą być stopniowo zwiększane do uzyskania zalecanego .