De levensduur van een bandzaag hangt voor een groot gedeelte af van het gecontroleerd inzagen van een bandzaag.

De volgende procedure moet worden gevolg voor een juiste manier van inzagen. Na bepaling van de juiste snijsnelheid en tandkeuze, start men met 70% van de normale snijsnelheid en 50% van de normale voeding. Na het verspanen van 400 – 600 cm2 kan de snelheid en druk langzaam opgevoerd worden tot de normale waarden.