HM-Titan BO

这两种高效能的带锯条是为锯切被硬化的特别是经感应淬火处理的,硬度大于50HRc 的材料而设计的。这些高价值的硬质合金有着极高的耐磨损性。应用范围

钢 实心材料
钢板
实心材料, 圆

 

每英寸的齿数汇总表

  1,5/2 2/3 3/4
27 x 0,9    
34 x 1,1  
41 x 1,3
54 x 1,3    
54 x 1,6    
带宽 x 厚 (mm)