Bi-Alfa Cobalt RP

这种带锯条的齿尖是由HSS-M42材料制成的。它的锯齿是带正向16°前倾角的,这就形成了一种侵略性的切削形式,由此可以铲除较少的锯屑且锯切流畅。这样就使切削平稳并且带锯条使用寿命长。

应用范围

实心材料 钢
钢板
厚壁 & 实心材料 棒
实心材料, 圆

 

每英寸的齿数汇总表

  0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
27 x 0,9        
34 x 1,1      
41 x 1,3    
54 x 1,3      
54 x 1,6  
67 x 1,6  
80 x 1,6      
带宽 x 厚 (mm)

RP-齿有16°的正前角。通过这种侵略性的切削形式,使它适用于锯切高的和很高合金含量的材料及有色金属。