Bi-Alfa Cobalt M51 Supreme

这种双金属M51带锯条的背材采用的是高合金钢,齿尖用材是HSS-M51。其锯齿是带正向16°前倾角的,这就形成了一种侵略性的切削形式,由此 可使更易铲除锯屑且锯切流畅。通过高的钴和钨含量使齿尖在温度上和 机械上有很高的耐磨性。。

应用范围

 
实心材料 钢
 
钢板
 
大的圆实心材料
 
小的圆实心材料

 

每英寸的齿数汇总表

  0.75/1.25 1.1/1.6 1.5/2 2/3 3/4
34 x 1,1      
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6        
67 x 1,6      
80 x 1,6      
带宽 x 厚 (mm)

RP-齿有16°的正前角。通过这种侵略性的切削形式,使它适用于锯切高的和很高合金含量的材料及有色金属。